Pécsi Tudományegyetem

FELSŐOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

 

 

Egyéb

A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) küldöttgyűlésének állásfoglalása a Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvény tervezett módosításáról

A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) küldöttgyűlésének állásfoglalása a Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvény tervezett módosításáról

Az FDSZ kéri a Kormányt, hogy vizsgálja felül és vonja vissza a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítására az Országgyűléshez benyújtott T/14686 számú javaslatát.

Minden Magyarországon működő, az oktatásban és tudományos téren sikeresen teljesítő, tevékenységével hazai és nemzetközi elismerést kivívó felsőoktatási intézmény hozzájárul a magyarországi felsőoktatás megbecsültségének javításához, versenyképességének növeléséhez. Az Európai Gazdasági Téren kívüli külföldi felsőoktatási intézmények is fontos szerepet játszanak hazánk felsőoktatásában, számos képzési programjuk Magyarországon elérhető valós alternatívát nyújt külföldi képzésekkel szemben, hozzájárulva tehetséges hallgatóink és oktatóink megtartásához.

Ezen felsőoktatási intézmények hazai működését befolyásoló törvényjavaslat előkészítésébe nem vonták be a szakmai szervezeteket, nem volt egyeztetés, az érintettekkel való konzultáció. Tiltakozunk a törvénymódosítási javaslat benyújtásának módja ellen és mivel tartalma sérti az egyetemi autonómiát, az akadémiai szféra szabadságát, veszélyezteti integritását, ezért felszólítjuk a Kormányt: előterjesztését vonja vissza.

Az FDSZ küldöttgyűlése szolidaritását fejezi ki az érintett intézményekben, s különösen a tervezett intézkedésekkel leginkább veszélyeztetett Közép-európai Egyetemen (CEU) dolgozó kollégáival!

rovat: 

A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) bértárgyalások haladéktalan megkezdésére szólítja fel az Oktatásért Felelős Államtitkárságot

A Kormány a költségvetési szféra számos területén ígéretet tett a munkavállalók bérének emelésére. Több területen zajlik életpályamodellek bevezetése és hozzá kapcsolódóan bérrendezés.

Napirenden van a felsőoktatásban az oktatók, kutatók, tanárok bérének (az oktatói bértábla alapját képező egyetemi tanári 1 fizetési fokozat összegének) emelése. Azonban mintha a Kormány tudomást sem venne a felsőoktatási intézmények oktatást/kutatást segítő munkakörben alkalmazott munkatársairól, akiknél alapvetően a 2008 óta változatlan közalkalmazotti bértábla határozza meg a fizetést. Halaszthatatlan a differenciálást garantáló, megtartó erővel bíró, értékálló bérrendszer kialakítása! Ezért az FDSZ a segítői munkakörben foglalkoztatottak számára a minimálbérre és a garantált bérminimumra épülő felsőoktatási bértábla kialakítását kezdeményezte!

Az FDSZ a Magyar Rektori Konferenciával egyeztetett bértábla-javaslatait 2017 januárjában közös beadványban juttatta el az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárságára.

Mivel az Államtitkárság e kérdésben nem nyilatkozott, információt nem adott, megkeresésünkre nem reagált, felszólítjuk az Oktatásért Felelős Államtitkárság és az EMMI vezetőit, hogy az FDSZ és az MRK bevonásával haladéktalanul kezdjék meg az oktatást/kutatást segítők bérének rendezésére, felsőoktatási bértábla kialakítására vonatkozó tárgyalásokat.

rovat: 

Felmérés az emelt összegű minimálbér és garantált bérminimum, valamint a kulturális pótlék bevezetése kapcsán

A 2017 január elsejétől érvényes emelt összegű minimálbér és garantált bérminimum, valamint a kulturális pótlék bevezetése okán felmérést készítünk, amelyhez kérjük minden intézményi szervezetünk közreműködését.

A felmérés Google űrlap segítségével történik, mely elérhető az alábbi

címen:

https://goo.gl/forms/x1wI5j1WMzPXo98r2

 A felmérést két ütemben tervezzük, az elsőben a januári bérkifizetések után kialakult, a másodikban az esetleges anomáliák, hibás számfejtések kijavítását követő helyzetet kívánjuk felmérni.

rovat: 

FDSZ tagoknak meghívó a Pozsonyi adventi vásárra: 2016-12-10

 

 

Pozsonyi adventi vásárra FDSZ tagoknak jelentkezi az alábbi linken lehet:

http://fdsz.pte.hu/content/jelentkezes-pozsonyi-adventi-vasarra-2016-12-10

 

Résztvevők névsora (naponta folyamatosan frissül) 

 • Arnold Ildikó (Szabó Éva dr. nevén)
 • Bíró Ágota
 • Bíró Ágota (Vas Domonkos)
 • BOROSI BERNADETT
 • dr. Bertók Rózsa
 • Faragó Csaba (gyermek)
 • Faragóné Papp Mária
 • Farkas Gergő
 • Fehér Tibor
 • Fehér Tibor (fia Fehér Tibor Albert)
 • Hamarics Györgyné
 • Hausmann Péter Dr.
 • Házenauer Lászlóné - Házenauer Edit Dóra (gyermek)
 • HázenauerLászlóné
 • Jakab Lászlóné
 • Joó Éva
 • Keskeny Ivett
 • Keskeny Ivett+Gyermek
 • Kron Krisztina
 • Kruzslicz Ferenc
 • Hügl Erika
 • Lajos Zoltán
 • Lajos Zoltánné
 • Nagyné Kurucz Tímea
 • Pálmainé Mercz Beáta
 • Sági Veronika
 • Schaffné Nepel Andrea
 • Seres Mária
 • Szabó Éva
 • Szabó Miklós
 • Szabó Rozália
 • Varga Ágnes Ildikó
 • Varga Jánosné
 • Varga Jánosné - Varga Kitti gyermek
 • Vinczéné Király Gyöngyi

 

 

 

 

 

 

 

rovat: 

2016-12-03: Pozsonyi adventi vásár résztvevők névsora

Az utazók névsora:

 

 • Angyal Ildikó
 • Bajnai-Nagy Zsuzsanna   FDSZ tag
 • Barcza Zsuzsanna
 • Bockovac Tímea Anita
 • Braida Viktor
 • Csébfalvi Anikó Borbála Dr.
 • Csonka Viktória
 • Dr. Szász Erzsébet
 • Erbné Gerhát Gyöngyi
 • Helschtáb Klára Beáta
 • Henglné Mernye Lilla
 • Horváth Nándor
 • Hurkóné Kereszti Erzsébet
 • Kapás Kata Virág
 • Kiss Tibor Dr.
 • Kohlmann Gabriella
 • Magyar Brigitta
 • Marián Zsuzsanna
 • Mersich Mónika
 • Molnár Ildikó
 • Nagymiklósi Ágnes
 • Németh Györgyi
 • Németh Sándor
 • Némethné Stier Krisztina
 • Orbán Zsuzsanna
 • Orbánné Radó Tímea
 • Pálfai András
 • Pálfalvi Veronika
 • Pásztó Renáta
 • Pázmándi Marietta
 • Pécsi Anikó
 • Pókay Marietta Ágnes
 • Rab Csilla
 • Radó András
 • Richter Józsefné  FDSZ tag
 • Rozsnyai Zsuzsanna
 • Selmeci Viktória
 • Simon Adrienn
 • Szilvási Tímea
 • Taksonyi Beáta
 • Támis Eszter
 • Tasnádi Istvánné
 • Tihanyi Éva
 • Tóth József
 • Tóth Lívia
 • Vágvölgyi Mariann
 • Vinczéné Warvasovszky Orsolya
 • Zákányiné Hunyadvári Ágnes
 • Zsupán Attila

Meghívó kirándulásra!

Tisztelt Egyetemi Polgár!

 

Az FDSZ PTE Intézményi Szervezete kirándulást szervez Pozsonyba az adventi vásárra

 

Advent az év leghangulatosabb ünnepe! 

Karácsonyi vásárok, ajándékok, hóesés, kivilágított utcák és terek, mutatványosok, finom ételek, italok!

 

A kirándulás ingyenes, a kirándulást az FDSZ PTE Intézményi szervezete szervezi.

Időpont: 2016. december 3. szombat

Indulás: 05.00 órakor a DOMUS parkolóból;

Visszaindulás: 17.00 óra 

Várható hazaérkezés: 23.00 óra

 

„Pozsonyba elsősorban az adventi vásárba megyünk, de megtekinthetők a város nevezetességei is. Például a Szent Márton székesegyház, amely sok királyunk és királynénk koronázásának színhelye volt-; vagy a Mátyás király által alapított egyetem, az Academia Istropolitania egykori épülete, a régi városháza, az Apponyi palota és a Püspöki palota.

Sétát tehetünk a belvárosban, és kívülről megtekintjük a Pozsonyi várat is.

Majd részt veszünk a királyi koronázó város adventi vásárának lendületes forgatagában.

A város korai történetében az első pozsonyi Karácsonyi vásár 1993-ban a Főtéren került megrendezésre. A design és dramaturgia tekintetében a hagyományos európai Karácsonyi vásárok - Nürnberg, Brüsszel, Strasburg, Stuttgart, Bécs – voltak az ötletadók.

A pozsonyi Karácsonyi vásár több helyen zajlik. A Főtéren és a Ferenciek terén több standon kínálják a hagyományos szlovák karácsonyi csemegét és a jellegzetes karácsonyi árukat. A pozsonyi advent kínálatát a hagyományos jelleg megőrzése céljából szigorúan szabályozzák.”

JELENTKEZÉS:

http://fdsz.pte.hu/content/jelentkezes-pozsonyi-adventi-vasarra weboldalon.

Jelentkezni 2016. nov. 10-én 8.00 órától lehet, amíg a jelentkezők létszáma el nem éri az 52 főt.

A buszban lévő férőhelyek száma 49, ezért a 3 fő ráhagyás az esetleges lemondások miatti pótlást jelenti. Tehát időrendben a 3 utoljára jelentkező személy tartalék utazó lesz. 

Az utazók névsora az FDSZ honlapján november 21-én meg fog jelenni.

 

A jelentkezéseket az ÁJK, BTK, KTK, KPVK, MK, MIK, TTK, Egyetemi Könyvtár, Kancellária valamint azoktól a szervezeti egységektől várjuk, ahol az FDSZ látja el az érdekképviseletet.

A jelentkezés a dolgozókra értendő, azaz 1 főre, hogy minél több kolléga vehessen részt a kiránduláson.

Szép, tartalmas napot kívánunk!

 

Dr. Horváth Csaba
FDSZ elnök

Kosaras Attila
FDSZ elnök h.

Dr. Hausmann Péter
gazd.vez.

Pécs, 2016. 10. 26.

 

rovat: 

Oldalak

Feliratkozás RSS - Egyéb csatornájára
You shall not pass!