Pécsi Tudományegyetem Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
Központi FDSZ Iroda,

7622 Pécs, Rektori Hivatal Vasvári Pál u. 4, minusz 1. (-1) szint 003 iroda.
Telefon: 72-501-500/12069 mellék
e-mail: fdsz@pte.hu

Ügyfélfogadás az irodában: Kedd, szerda, csütörtök, péntek:  8,00-14,00

Elnök: Dr. Horváth Csaba horvath.csaba@ajk.pte.hu Tel.: 23171 mellék

 

Alelnök: Kosaras Attila kosaras.attila@pte.hu Tel.: 12071 mellék

Gazdasági vezető: Dr. Hausmann Péter hausmann.peter@ktk.pte.hu Tel.: 23380 mellék

 

Irodavezető: Hurkóné Kereszti Erzsébet fdsz@pte.hu Tel.: 12069 mellék

Irodavezető: Schaffné Nepel Andrea andrea.nepe1960l@gmail.com Tel: 12069 mellék

Ügyfélfogadás az irodában: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8,00-14,00

 

Jogsegélyszolgálat: Dr. Bankó Zoltán banko.zoltan@ajk.pte.hu Tel.: 23222 mellék

Számlálóvizsgáló Bizottság elnöke: Parag Andrea parag.andrea@ktk.pte.hu Tel.: 23281 mellék

Nyugdíjas tagozat bizalmija: Dr. Majdánné Dr. Mohos Mária mohosma@gamma.ttk.pte.hu 

 

Szervezeti egység

Név

E-mail címe

ÁJK, főbizalmi

Pánovics Attila dr.

panovics.attila@ajk.pte.hu

ÁJK, bizalmi

Harmat Beáta

harmat.beata@ajk.pte.hu

BTK, főbizalmi

Dr. Bertók Rózsa

bertok.rozsa@pte.hu

BTK, bizalmi

Vinczéné Király Gyöngyi

kiraly.gyongyi@pte.hu

TTK, főbizalmi

Vass Lívia

livivass@gamma.ttk.pte.hu

TTK, bizalmi

Ribaczné Hegedűs Rita

hegedus@gamma.ttk.pte.hu

KTK, főbizalmi, gazdasági vezető

Dr. Hausmann Péter

hausmann.peter@ktk.pte.hu

KTK, bizalmi

Németh Györgyi

nemeth.gyorgyi@ktk.pte.hu

MIK, főbizalmi

Vasvári Gyula Ferenc

vasvari.gyula@mik.pte.hu

MIK, bizalmi

Jászó Andrea

jaszo@mik.pte.hu

Gyak., Babits

Mészárosné Szentirányi Zita

szentiranyi.zita@pte.hu

Gyak., Deák, főbizalmi

Bárkányi Tamás

barkanyi@gmail.com

Gyak., 1-es, főbizalmi

Jakab Ildikó

jakab.ildiko@pte.hu

Kancellária, főbizalmi

Rácz Attila

racz.attila@pte.hu

Kancellária, bizalmi

Török Attila

torok.attila@pte.hu

Könyvtár, főbizalmi

Bertáné Németh Ágnes

berta.agnes@lib.pte.hu

Könyvtár, bizalmi

Schelb Zsuzsanna

schelb.zsuzsa@lib.pte.hu

Rektori Hivatal

Kosaras Attila

kosaras.attila@pte.hu