Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete

Pécsi Tudományegyetemi

Intézményi Szervezete

Címe:7622 Pécs, Vasvári u. 4.

Belépési Nyilatkozat

Név:…………..............................        Leánykori név:…………………………………………..

Anyja neve: ………………………………         Születési hely, idő:…………………………………….

Adóazon.jel:………………………………          e-mail címe:……………………………………………….

Beosztás/Foglalkozás:………………           Kar/Szervezeti egység:……………………………..

Lakcím:…………………………………………………………………….

Felvételemet kérem az Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetébe. Az FDSZ Szervezeti és Működési Szabályzatát megismertem és azt elfogadom.

Dátum:…………………………  …….év  ……………………………..hónap  ……nap

…………………………………………….

aláírás
…………………………………………………………………………………………

 

Nyilatkozat

 

Név:………………………………………………..    Leánykori név:…………………………………………….

Adóazon.jel:……………………………………     Kar/Szervezeti egység:………………………………

Megbízom a munkáltatóm illetékes egységét, hogy a szerződés szerinti havi munkabéremből (rendszeres pótlékokkal) és a távolléti díjamból (szabadság, igazolt fizetett távollét) a szakszervezeti tagdíj összegét – amely jelenleg 0,7 % - tagdíjként szíveskedjenek levonni és átutalni az FDSZ Alapszabályának 8.3.1. pontja szerint: a levont összeg 80%-át az FDSZ Intézményi Szervezetének, 20%-át az FDSZ központnak (11708001-20105365 számlára).

 Ez a megbízás visszavonásig érvényes!

Dátum:…………………………  …….év  ……………………………..hónap  ……nap

…………………………………………….

                                                           aláírás