Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete

Pécsi Tudományegyetem

Intézményi Szervezete

Címe:7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Kilépési nyilatkozat

Név:............................................ Leánykori név:...........................

Anyja neve:.................................. Születési hely, idő:......................

Adóazon.jel:.................................. e-mail címe:...............................

Beosztás/Foglalkozás:.....................................................................

Kar/Szervezeti egység:...................................................................

Lakcím:........................................................................................

 

Kérem megszűntetni az FDSZ Pécsi Tudományegyetem Intézményi Szervezete tagságomat.

Dátum: Pécs, ………...  év.......... . hónap ....... nap

 

…………………………………………….

aláírás

 

Nyilatkozat

Név:............................................ Leánykori név:...........................

Adóazon.jel:..............................

Kar/Szervezeti egység:...................................................................

Kérem a munkáltatóm illetékes egységét, hogy a havi illetményemből ne vonja a szakszervezeti tagdíj összegét.

Dátum: Pécs, ………...  év.......... . hónap ....... nap

 

…………………………………………….

aláírás