S E G É L Y K É R Ő L A P

(szakszervezeti szociális segély igényléséhez, aktív tagok számára)

 

Név:                                                                           Szül. idő:                                                       

Munkahelye:                                                             Munkaköre:                                                  

Adóazonosító jel:                                                        Munkahelyi telefon:                                      

Eltartott (nem kereső) családtagok száma               fő. Közös háztartásban élők:            

Mióta szakszervezeti tag?                                         Házastárs,

Élettárs nettó jövedelme:                              Ft

Bankszámla száma: ___________________________

 

Kérem, hogy részemre szociális segélyt folyósítani szíveskedjenek az alábbi indokaim alapján:

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...……………………….

Munkáltató által kiadott, HR-DOCS-ból kinyomtatott kereseti igazolást mellékelem.

Nyilatkozom arról, hogy az SZJA törvény III. fejezet 3. § 36. pontja szerint szociálisan rászorulónak minősülök.

 

Kelt:                                                    

 

            -------------------------------------                                    ---------------------------------------------------

                        Kérelmező                                                                             kérelmező lakcíme

 

 

A szakszervezeti bizalmi javaslata:                                                                                                

 

                                                                                                          ------------------------------------------

                                                                                                          Szakszervezeti bizalmi aláírása

 

 

Segélyezési bizottság döntése:

 

A kérelem alapján szociális segélyként ----------------------Ft azaz ------------------------------------forint kifizetését javasolja a szakszervezeti keret terhére.

 

                                                                                               -------------------------------------------------

                                                                                                           Segélyezési albizottság aláírás

 

A fenti összeget átvettem:

                                                                                              ………………………………………

Dátum: ………………………                                                                       segélyezett aláírása