MEGHATALMAZÁS

 

Alulírott

(név): ......................................................................

(lakcím): ....................................................................................

alatti lakos meghatalmazom

(név): ......................................................................

(lakcím): ....................................................................................

alatti lakost, hogy számomra az FDSZ PTE Intézményi Szervezete által megítélt

szociális segélyt átvegye.

 

Jelen meghatalmazás egyszeri alkalomra szól.

 

                                                                                ..............................................           

                                                                                               meghatalmazó

 

                                                                                ..............................................           

                                                                                               meghatalmazott

tanúk:

 

  1. név: ........................................................................

lakcím: ....................................................................

aláírás: ....................................................................

 

  1. név: ........................................................................

lakcím: ....................................................................

aláírás: ....................................................................

 

Pécs, …….. …………... …….